Dr n. med. Łukasz Gąsiorowski, Prof. UMP

Prof. UMP Łukasz Gąsiorowski jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (1996 rok). Specjalista w Chirurgii Ogólnej (University of North Dakota) i Chirurgii Klatki Piersiowej (Klinika Torakochirurgii, WCPiT, Poznań. Jeden z pionierów symulacji w edukacji medycznej w Polsce. Projektował i tworzył Centrum Symulacji Medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu. Kierownik Zakładu Diagnostyki Endoskopowej w WCPiT w Poznaniu. Zastępca Dyrektora ds. współpracy międzynarodowej i rekrutacji w Centrum Nauczania w Języku Angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Autor i współautor ponad stu doniesień naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych z współczynnikiem IF ponad 43.

Szczegóły