Dr Małgorzata Janicka-Jedyńska

Ukończyłam wydział lekarski  Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie UMP) w 1991 roku.
Od 1993 roku pracuję w Katedrze Patomorfologii Klinicznej  UMP w Poznaniu.
W 1999 roku uzyskałam tytuł specjalisty patomorfologa, a w roku 2001 tytuł doktora nauk medycznych.
Od 2006 roku pracuję w WCPIT oceniając materiał cytologiczny oraz histopatologiczny łącznie z badaniami immunohistochemicznymi.
W kręgu moich zainteresowań zawodowych poza patologią płuc jest diagnostyka zmian w  narządach  endokrynnych oraz skóry.

 

Szczegóły